معرفی بازی جدید شلم در سایت مستر کازینوmr casino

معرفی بازی جدید شلم در سایت مستر کازینوmr casino

اموزش بازی شلم :

بازی شلم یکی از محبوب ترین بازی ها بعد از حکم هست و افراد بسیاری طرفدار این بازی جذاب هستند. این بازی از کلمه slam انگلیسی و chelem فرانسوی گرفته شده است و به معنای جمع آوری تمام برگ های موجود در بازی است.

هدف از انجام این بازی جذاب رسیدن به امتیاز توافق شده 1200 سریع تر از افراد دیگر حاضر در بازی است.

شرح مختصری از بازی شلم
برای شروع این بازی هر بازیکن 12 کارت دریافت می کند و سپس شروع به خواندن امتیازی که می توانند بگیرند می کنند. مثل 125 امتیاز از کل 165 امتیاز ممکن. هر کدام از افراد حاضر در بازی که امتیاز بالاتری را بخواند به عنوان حاکم بازی معرفی می شود.

پس از این حاکم باید با همکاری هم گروهی خود تلاش کند تا امتیازی را که تعهد کرده است، بدست آورد. این بازی تا جایی ادامه میابد تا یک تیم سریع تر بتواند به امتیاز نهایی دست یابد. در بازی شلم بردن هر دست 5 امتیاز را برای شما به همراه دارد.

هر 5 لو معادل 5 امتیاز و هر 10 لو معادل 10 امتیاز است. هر تک یا آس هم در این بازی 10 امتیاز دارد. به همین خاطر مجموع امتیاز این بازی معادل عدد 165 است یعنی: 165=104+104+54+135

شرح کامل بازی
عکس آموزش بازی شلم و قوانین آن[+نکته های طلایی]

 1. دست دادن
  یک نفر از بین جهار نفر با قرعه به عنوان اولین پاسور به عنوان دست هنده انتخاب می شود. این روند برای دست های بعدی به این صورت است که از سمت راست دیگران دست را پخش می کنند. به این ترتیب که بعد از 4 دست بازی همه افراد یک بار دست پخش کرده اند.

نفری که دست را پخش می کند ابتدا 12 کارت به نفر سمت راست، 12 کارت به نفر روبرو، 12 کارت به فرد سمت چپ، 4 کارت را به پشت بر روی زمین قرار می دهد. 12 کارت آخر را برای خود نگه می دارد. به این نکته توجه داشته باشید که همیشه باید دست شامل آخرین برگ در دست خود پاسور باشد. در این مرحله پخش کردن دست تمام می شود.

 1. تعهد کردن
  نفر سمت راست پس از مرتب کردن دست خود امتیازی را که گمان می کنند می تواند بگیرد را اعلام می کند. امتیاز اعلامی نمی تواند کمتر از 100 باشد. پس از این نوبت به نفر سمت راست او می رسد. او باید امتیازی بالاتر از امتیاز خوانده شده را اعلام کند یا اعلام پاس کند.

فردی که پاس را در بازی اعلام می کند دیگر نمی تواند تا پایان این دوره در امتیازخوانی شرکت کند. پس از این نوبت به نفر سمت راست می رسد. شرایط برای او نیز مانند نفر قبل است. این مرحله تا جایی ادامه می یابد که 3 نفر پاس را اعلام کنند و کسی که آخرین امتیاز را اعلام کرده است به عنوان حاکم، بازی را شروع کند.

 1. شروع بازی
  پس از اینکه حاکم بازی مشخص شد، حاکم 4 کارت روی زمین را بر می دارد و به انتخاب خود 4 برگ از کارت های خود را روی زمین قرار می دهد. حاکم این کار را برای بهبود دست خود و برای اینکه بتواند سریع تر به نتیجه دلخواه برسد انجام می دهد.

4 برگی که حاکم روی زمین قرار می دهد به عنوان کارت های برده شده حساب می شوند. حاکم با روی زمین قرار دادن برگ حکم بازی را شروع می کند. برگ اول باید شامل خال حکم باشد، این کار به معنای اعلام حکم است. دقیقاً مثل بازی حکم، بازیکنان باید از سمت راست بازی را شروع کنند. بازی همانند بازی حکم جلو می رود تا جایی که کارت ها تمام شود.

 1. شمارش امتیاز
  پس از پایان بازی باید امتیازها شمرده شود. برای شمارش، کارت های برنده را می شماریم. در برابر هر 4 برگ 5 امتیاز، در برابر هر 5 لو 5 امتیاز، برای هر 10 لو 10 امتیاز و برای هر تک 10 امتیاز لحاظ می شود.

پس از محاسبه امتیاز یک تیم باید امتیاز آن از عدد 165 کم شود تا امتیاز تیم مقابل حساب شود. در اینجا اگر تیم حاکم توانسته باشد به امتیازی که اعلام کرده است دست یابد، همان عدد اعلامی امتیازش خواهد بود اما در صورتی که نتوانسته باشد امتیاز دریافت کند منفی امتیاز تعهد شده را دریافت می کند.

قوانین بازی شلم
عکس آموزش بازی شلم و قوانین آن[+نکته های طلایی]

شلم مثبت
اگر تیم حاکم بتواند کلیه کارت ها را جمع کند می گویند شلم کرده است و در چنین موقعیتی به جای 165 امتیاز 330 امتیاز کسب می کند.

شلم منفی
اگر حاکم بازی کمتر از 50 درصد امتیاز را کسب کند یعنی امتیازی کمتر از 85، برای او دو برابر امتیاز خوانده شده، امتیاز منفی در نظر گرفته می شود. برای مثال اگر امتیاز 120 را در بخوانید و نتوانسته باشید به امتیاز 85 هم برسید در این صورت 240 امتیاز منفی برای شما در نظر گرفته می شود.

قانون یاسا
اگر امتیاز تیم حاکم از تیم رقیب کمتر شود یعنی عدد این امتیاز کمتر از 85 باشد اصطلاحاً می گویند تیم حاکم یاسا شده است. در چنین شرایطی تیم حاکم 165 امتیاز منفی دریافت می کند.

قوانین پایان بازی
این بازی تا کسب امتیاز 1200 بازی می شود اما بازیکنان می توانند با توافق این امتیاز را به 660 یا 330 برسانند.

جدول بازی شلم
برای ثبت امتیازها در این بازی یک جدول با سه ستون ترسیم می شود که هر یک از ستون چپ و راست به یک تیم تعلق میابد. در ستون وسط هم امتیاز تعهد شده در هر بازی مشخص می شود. پس از اینکه هر بازیکن دست داد و نوبت به دست دادن نفر اول رسید یک خط افقی در ستون وسط ترسیم می شود تا مشخص شود که دست دادن سری بعد با چه کسی است.

دانلود جدول بازی شلم
بازی دو نفره شلم
بازی به روال قبل انجام می شود فقط با این تفاوت که برای پر کردن جای خالی دو نفر بازیکن دیگر از زمین کمک می گیریم.

 1. دست دادن
  یک نفره طبق قرعه دست می هد. دست دادن به ترتیب در بین دو نفر انجام می شود و پس از هر دو بازی یک خط کشیده می شود. برای دست دادن فرد باید ابتدا 12 کارت به نفر مقابل بعد 12 کارت به خودش بدهد.

سپس یک دسته 4 برگی جلوی نفر مقابل، یک دسته 4 برگی جلوی خودش، یک دسته 4 برگی جلوی نفر مقابل، یک دسته 4 برگی جلوی خودش، یک دسته 4 برگی جلوی نفر مقابل، یک دسته 4 برگی در وسط و یک دسته 4 برگی برای خودش بگذارد.

 1. تعهد کردن
  مانند شلم چهارتایی انجام می شود. دقت دشته باشید که امتیازها فقط باید مضراب 5 باشند.
 2. شروع بازی

پس از مشخص شدن حاکم بازی 4 برگ بر روی زمین قرار داده می شود. حاکم با پایین انداختن برگه حکم بازی را آغاز می کند. پس از بازی نفر دیگر، سه برگ اول سه دسته جلویی هر کس رو می شود.

حاکم از همان خال بازی شده یکی از این سه برگ مقابل را بازی می کند و نفر مقابل هم از همن خال از سه کارت جلوی خود بازی می کند. در صورتی که از خال بازی شده برگی بر روی زمین نباشد بازیکن می تواند هر کارت دلخواه را بازی کند.

سپس هر کس این دور از بازی را برنده شود در دور بعد از دست خود بازی را انجام می دهد و بازی طبق همین روال ادامه می یابد. امتیاز ها نیز به روال بازی 4 نفره انجام می شود.

عکس آموزش بازی شلم و قوانین آن[+نکته های طلایی]

مثالی از انجام بازی شلم
الف، ب، ج، د چهار بازیکن حاضر در بازی هستند. الف و ج در یک گروه و ب و د نیز در گروه مقابل هستند.

دور اول
ابتدا جدول امتیازات را ترسیم می کنیم و فرد الف دست دادن را شروع می کند. فرد ب نیز شروع به خواندن کند. فرد ب 110 را می خواند، فرد ج 115 و فرد د پاس می دهد. الف 125، ب 130 را می خواند و فرد ج پاس می دهد.در حال حاضر فقط دو نفر الف و ب باقی مانده اند به همین خاطر است که فرد الف 135 و ب پاس را اعلام می کند.

به همین صورت بازی انجام می شود و تیم ب و د 35 امتیاز را کسب می کنند و امتیاز تیم الف و ج برابر 130 امتیاز می شود. در این شرایط امتیاز تیم ب و د همان 35 است اما تیم الف و ج که نتوانسته اند به تعهدشان عمل کنند 135 امتیاز منفی دریافت می کنند.

دور دوم
در این نوبت فرد ب باید دست را پخش کند. ج پاس را می خواند، د عدد 125 و الف پاس را اعلام می کند و ب نیز پاس می دهد. با این شرایط فرد د با 125 امتیاز حاکم این بازی است. تیم ب و د موفق به کسب 150 امتیاز می شوند و توانسته اند تعهد خود را انجام دهند.

در مقابل تیم الف و ج 15 امتیاز را دریافت کرده اند. در جدول مرحله دوم به این صورت نوشته می شود که: امتیاز گروه ب و د: 160=35+125 و برای تیم الف و ج نوشته می شود: -135+15=-120

دور سوم
در این مرحله فرد ج دست می دهد. د امتیاز 100، الف 120، ب 125 و فرد ج پاس می دهد. فرد د 130، الف 135، ب 140 و د پاس می دهد. الف 150 و فرد ب پاس می دهد. فرد الف با اعلام 150 امتیاز حاکم بازی می شود.

بازی انجام می شود و تیم الف و ج با جمع کردن همه کارت ها شلم می شوند و امتیاز 165 را دریافت می کنند. فرد ب و د هیچ امتیازی را دریافت نمی کنند. دور سوم به شکل مقابل وارد جدول می شود:الف و ج: -135+165=30 و تیم ب و د: 160+0=160

دور چهارم
فرد د در این مرحله دست می دهد. الف عدد 130 و ب و ج پاس می دهند. د 135 و الف پاس می دهد. تیم ب و د 135 امتیاز دریافت می کنند. امتیاز الف و ج در این مرحله 30 امتیاز است. امتیاز ها به این صورت ثبت می شود: الف و ج: 30+30=60 و تیم ب و د: 160+135=295.

بازی بدین صورت ادامه میابد تا یکی از تیم ها به امتیاز 1200 برسد.

معرفی سایت مستر کازینوmr casino

سایت مستر کازینو در حال حاضر یکی از پر طرف دارترین سایت های کازینو می باشد که سر و صدای بسیاری در بین علاقه مندان بازی های کازینویی راه انداخته واریزهای انی و پاسخگویی پشتیبانی انلاین 24 ساعته و رفع سریع مشکلات کاربران باعث گردیده طرفداران زیادی جذب نمایید.

امکانات و مزایای سایت مستر کازینو

✅سایت دارای تمامی بازی های کازینویی و چندین بازی اختصاصی میباشد.

✅درگاه مستقیم بانکی-کارت به کارت -پرفکت مانی .

✅واریز جوایز در کمتر از 2 ساعت .

✅پشتیبانی 24 ساعته و پاسخگویی انی رفع سریع مشکلات کاربران .

✅دارای اپلیکیشن اپلیکیشن اختصاصی میباشد .